Onderstaande voorwaarden gelden alleen voor nieuwe fietsen. Voor onderdelen en accessoires wordt de fabrieksgarantie gehanteerd. Leasefietsen zijn uitgesloten van het garantieplan. 

Inleiding

In onderstaand document vindt u de garantiebepalingen die een aanvulling zijn op uw, bij wet vastgelegde, rechten als consument. Centerpoint Fietsen B.V. verleent, indien wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden 5 jaar garantie op de fiets.

1. Garantietermijn

De aangeboden garantie op de fiets is geldig tot max. 5 jaar na aankoopdatum of tot de max. van 20.000 gereden kilometers is bereikt. De eerste 2 jaar verloopt garantieafhandeling volgens de reguliere procedure van de producent. De garantieafhandeling in de extra 3 jaar, wordt verleend door Centerpoint Fietsen B.V.

2. Garantievoorwaarden voor 3 jaar extra garantie

a) De consument beschikt over een door Centerpoint Fietsen B.V. opgestelde factuur/ aankoopbewijs waar duidelijk de aankoopdatum en het framenummer op vermeld staan.
b) De consument is verplicht de eerste servicebeurt binnen 3 maanden na aankoop uit te voeren en laat tevens jaarlijks een onderhoudsbeurt uitvoeren aan de fiets en kan aantonen dat dit onderhoud is gepleegd door hiervan de reparatiebewijzen overleggen.

Onder deze verplichte onderhoudsbeurten wordt verstaan:

  Uiterlijk laten uitvoeren t/m:
1e onderhoudsbeurt  3 maanden na aankoop
2e onderhoudsbeurt 12 maanden na aankoop
3e onderhoudsbeurt 24 maanden na aankoop
4e onderhoudsbeurt 36 maanden na aankoop
5e onderhoudsbeurt Maanden na aankoop

c) Deze garantie is niet overdraagbaar aan derden.

          d) Leasefietsen zijn uitgesloten van het garantie- en onderhoudplan.

 

3. Afschrijving van de accu

Indien de accu van de consument defect is geldt de volgende afschrijving:

Leeftijd fiets in maanden Afschrijving
< 24 maanden geen
>24 t/m <36 maanden 15%
>36 t/m <48 maanden 30%
>48 t/m max. 60 maanden 45%

4. Wanneer geen garantie

Beoordeling van garantiegevallen wordt mogelijkerwijs* altijd gedaan door Centerpoint Fietsen B.V. In sprake van onderstaande gevallen wordt door Centerpoint Fietsen B.V. geen garantie verleend.

a) De fiets is beschadigd geraakt door nalatigheid van de consument of door een eenzijdig of meerzijdig ongeval.

b) De schade is het gevolg van reguliere slijtage aan de gebruikelijke onderdelen, bijvoorbeeld: remblokken, fietskettingen, aandrijfriemen, banden, rem- of versnellingskabels en andere slijtageonderdelen.
c) De fiets is niet, of te laat**, bij Centerpoint Fietsen B.V. binnen gebracht voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt. De consument draagt zelf verantwoordelijkheid voor het op tijd maken van de afspraak. Hoewel Centerpoint Fietsen B.V. in enkele gevallen herinneringen kan versturen, kunnen hier in geen geval rechten aan worden ontleend.

d) Reparaties zijn onjuist of niet met de juiste expertise door derden uitgevoerd.

e) Bij het repareren van de fiets is gekozen voor niet originele onderdelen of de constructie van de fiets is gewijzigd zonder toezicht van Centerpoint Fietsen B.V.

f) Gevallen van roestvorming die te wijten zijn aan gebrek aan reiniging of onderhoud van de fiets.

g) De max. snelheid van de elektrische fiets is door de consument opgevoerd, waardoor de fiets harder kan dan waarvoor hij bedoeld is en niet meer voldoet aan de veiligheidsnorm waaraan de elektrische fietsen t/m 25km per uur moeten voldoen.

h) De max. van 20.000 gereden kilometers is bereikt.

 

* wanneer de consument niet in de gelegenheid is om de fiets door Centerpoint Fietsen B.V. te laten beoordelen, neemt deze altijd contact op met Centerpoint Fietsen B.V.: 0111-450018.
** Lees: meer dan 2 maanden nadat de fiets eigenlijk voor onderhoud had moeten komen.

 

Afhandeling

De door Centerpoint Fietsen B.V. geleverde fietsen voldoen aan de Europese veiligheidsnorm. Bij een defect dient de consument direct contact op te nemen met Centerpoint Fietsen B.V. en niet onnodig met het defect door te rijden.

a) De fiets of het onderdeel dient langsgebracht of verzonden te worden naar Centerpoint Fietsen B.V. ter beoordeling. Wordt bij deze beoordeling de conclusie getrokken dat het een garantiegeval is, dan zal Centerpoint Fietsen B.V. alles in het werk stellen om het defect zo snel mogelijk te verhelpen door middel van reparatie, of indien nodig een vervangend product.

b) Kosten voor retourzending van fietsen en/of onderdelen ter beoordeling, zijn voor rekening van de consument en vallen niet onder de garantievergoeding.

c) Vergoedingen van lichamelijk letsel, of schade aan producten anders dan de originele onderdelen van de fiets, vallen voor zover toegestaan volgens de wet, niet binnen de garantie.

Tot slot

Mocht u aan de hand van deze bepalingen nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u zich telefonisch of per e-mail bij ons melden.