De teksten en afbeeldingen op deze website zijn door Centerpoint Fietsen geproduceerd of verkregen met medewerking/toestemming van derden, hierop kan auteursrecht van toepassing zijn.

Aan de informatie en afbeeldingen vermeld op de website van Centerpoint Fietsen kunnen geen rechten worden ontleend. Centerpoint Fietsen is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van gebruik of misbruik van de vermelde informatie.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Centerpoint Fietsen probeert ten allen tijde de informatie vermeld op deze website actueel en volledig te houden. Toch kan het gebeuren dat iets niet 100% juist of actueel is. Wij geven daarom geen garantie voor de compleetheid, correctheid en actualiteit van deze informatie. Mochten zaken onduidelijk, onjuist of onvolledig vermeld zijn dan vragen wij contact met ons op te nemen.