Privacy Policy

Centerpoint heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat uw privacy zeer serieus genomen wordt. Onderstaand wordt uiteen gezet hoe www.centerpointfietsen.nl met persoonlijke informatie omgaat.

Alle gegevens die door Centerpoint worden verzameld, zullen strikt vertrouwd bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier worden geopenbaard. De informatie die u aan www.centerpointfietsen.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Centerpoint is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

Bij elk bezoek aan onze website herkent de webserver automatisch het IP-adres. Dit gebruikt Centerpoint voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website. www.centerpointfietsen.nl gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Te allen tijde is de klant bevoegd persoonlijke gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te verwijderen.

 

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine stukjes data die verzonden worden naar uw computer als u www.centerpointfietsen.nl bezoekt. Bij latere bezoeken, wordt deze data weer teruggezonden naar de website. Cookies geven toestemming om u automatisch te herkennen wanneer u www.centerpointfietsen.nl website bezoekt zodat het surfen op de website gemakkelijker voor u is. Daarnaast worden cookies gebruikt om bijvoorbeeld fraude te voorkomen. Als uw webbrowser ingesteld is om cookies van deze website te weigeren, is het niet mogelijk een fiets in uw winkelmandje te plaatsen of een bestelling af te ronden. Daarom wordt u vriendelijk verzocht deze cookies toe te staan.


Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of vindt dat www.centerpointfietsen.nl niet in overeenstemming is met dit privacy beleid, neemt u dan contact op met:

Centerpoint
Haringvlietplein 4
4301 XG Zierikzee
Tel: 0111-450018